Automatska jedinica za dodavanje tabaka
F-Mark za CE6000
Pogodna opcija za post proces sa štampom na zahtev.
Unapređena produktivnost za proizvodnju nalepnica i još mnogo toga kada su tabačni materijali u pitanju.
Kontinuirano ubacivanje i obrada materijala bez korišćenja ruku.
Prilagođeni softver omogućava precizno poravnanje kontura i štampanih slika
Kamera brzo detektuje dvoznačne referentne markere za poravnanje
Radi sečenje, perforirano sečenje i prosecanje materijala.
Maksimalna veličina materijala – Super A3 (postavljene u portret orijentaciji)
Prihvatljiva količina listova – 35m (do 200 listova)
Povećava efikasnost proizvodnje automatskim punjenjem
F mark automatski ubacuje materijal u kater. Proces sečenja se izvršava iznova zamenom materijala, čime omogućava da se značajno poboljša produktivnost sečenjem velikom broja materijala istih šablona. Sledeći koraci se neprekidno ponavljaju dok ne ne uradi zadati broj kopija.

Ubacivanje

Detekcija markera

Konturno sečenje

Izbacivanje materijala

APLIKACIJE

Pogodan je za naknadnu obradu štampanih materijala, kreniranih uz pomoć štampe na zahtev, u malim produkcionim serijama, za pravljanje različitih proizvoda poput nalepnica, tabaka za prenos na tekstil za specijalnu sportsku opremu i POP reklamnu namenu.

Jedinica za automatsko ubacivanje


Ručica sa vakuum pipcima podiže materijal i pozicionira ga u kater.

Moguće je postaviti tabačni materijal uključujući Super A3 do A4.

Moguće je poređati do 200 tabaka materijala, odnosno do 35mm visine.

* Broj tabaka zavisi od, debljine i stanja materijala
* Kater nije uključen u ponudu proizvoda

Kamera


Brzo detektuje dvoznačne referentne markere za poravnanje kontura i štampane slike uz pomoć kamere koja je postavljena na gornju pregradu katera.

Jedinica za skladištenje


Nakon sečenja tabaci se izbacuju u jedinicu za skladištenje.

* Postoji mogućnost da ne može uskladištiti mnogo materijala- Zavisi od materijala. njegove debljine i stanja. Potrebno je periodično je prazniti. 

Digital Cutting Software (za Windows)

Priključeni softver kontroliše sistem automatskog ubacivanja tabaka i prebacuje podatke o konturnom sečenju na kater. Sistem uključuje softver. Nakon postavljanja materijala, prikačena kamera brzo detektuje dvoznačne referentne markere i koriguje poravnanje pre prebacivanja podataka za konturno sečenje, davajući savršeno sečenje svaki put. Softver konfiguriše uslove sečenja poput broja kopija, sile sečenja, brzine sečenje i broja putanja. Moguće je uvesti Adobe Illustrator ili CorelDRAW EPS fajlova kao podatke za konturno sečenje.

F Mark specifikacija