Graphtec Skeneri velikog formata CS Series

Skeniranje debljih materijala do 20.3 mm

CS600 Serije podržavaju ITA (Intelligent Thickness Adjustment) – za inteligentno podešavanje debljine, omogućujući skeniranje debljih materijala do 20.3 mm debljine. Kako bi ubacili materijal koristeći ITA funkciju, a pritom automatski detektujući debljinu materijala, najpre pritisnete dugme ITA kako bi aktivirali funkciju. Zatim nežno spustite vrh ivice materijala na gornju ploču kako bi omogućili podizanje poklopca. Nakon ubacivanja materijala poklopac se zatvara na željenoj poziciji.

Ugrađen je i novi mehanizam pritiskanja i povlačenja materijala koji može „ispeglati“ savijene delove materijala i osigurati pouzdano povlačenje papira

U CS600/500 i IS200 modele ugrađen je novi sistem povlačenja materijala, koji pomaže glatko kretanje čak i teško savijenih delova i time obezbeđuje optimalni kvalitet reprodukcije. Deblji materijali su čvrsto pridržani, pa je ispravno i precizno povlačenje i skeniranje zagarantovano.

Opremljen je vodiljama za materijal sa funkcijom levog i desnog korigovana

Za sve serije postavljene su standardne vodilje za materijal sa funckijom levog i desnog korigovanja. Ovaj mehanizam služi za sprečavanje isklizavanja materijala i pokazao se kao veoma popularan među korisnicima.

Scanning Master 21+ Driver

Scanning Master series je drajver/alatka za skeniranje, prikaz i obradu slika primljenih putem skenera. Scanning Master se sastoji od dve verzije: prva je Scanning Master 21+ koja je standardna za sve naše skenere, a druga je Scanning Master Pro Color koja dostupna opciono. Scanning Master softver omogućuje vam obradu i poboljšanje skeniranih slika prema vašim potrebama, dozvoljavajući obradu i kontrolu slika odmah nakon skeniranja.

Osobine

  • Unapređena lakoća upotrebe pomoću sveobuhvatnih funkcija skeniranja
  • (Pro Color poseduje novo-ugrađene funkcije uključujući korekciju zakrivljenja pomoću četiri tačke)
  • Unapređena produktivnost pomoću naprednog Scanner drajver/alatka softvera.
  • Unapređene funkcije skeniranja za oštar rezultat skeniranja.
  • Širok spektar funkcija obrade (Pro Color uključuje nove funkcije obrade kao što su popunjavanje površina i spajanje slika)
  • Podrška za široki spektar formata dokumenata (Bitmap, TIFF, PCX, JPEG, PDF i mnogi drugi).
  • Podrška za lako farbanje (samo Pro Color) – (Alatka za farbanje sa lakom opcijom pretrage koja kreira ikone za pregled).