Graphtec CE5000

Pouzdani kvalitet sečenja

Intuitivni rad i jednostavnost upotrebe

Kater serije CE6000 – lider u odnosu cena/kvalitet

Serija CE6000 postavlja standarde za visoke performanse katera sa niskim troškovima. Opremljena je profesionalnim karakteristikama poput očitavanja registracionih markera i perforiranog sečenja za pravljenje linije odvajanja na nalepnicama. Napredne funkcije serije CE6000 poboljšavaju vašu efikasnost i povećavaju vašu produktivnost.

Pouzdani kvalitet i konstante performanse

Serija CE6000 CE6000-40 CE6000-60 CE6000-120/120-AMO
Maksimalna širina sečenja: 375mmx 50m 603mm x 50m 1213mm/50m
Maksimalna brzina: 600mm/s 900mm/s 1000mm/s
Maksimalno ubrzanje: 21.2m/s2 21.2m/s2 13.9m/s2
Maksimalna sila: 3.2N 4.9N 4.9N

Pouzdano praćenje na duge staze

Novi držač materijala omogućava stabilnije nanošenje materijala. Sistem kočnica je napravljen da spreči nekontrolisano odmotavanja materijala i pomaže pri pravilnom postavljanju teških rolni.

Reliable long-length trackingKod CE6000-120/120-AMO pritisak na centralnom push roleru ima dva podešavanja kako bi pogodovao svim materijalima. Sprečava podizanje materijala bez ostavljanja tragova na materijalu i pruža stabilna dugačke produkcije.

Reliable long-length tracking

Opciona korpa još više poboljšava mogućnost velikih produkcija.

Automatsko panelovanje

Auto-panelovanje je nova funkcija koja automatski deli dugačke poslove i manje stranice koje se seku sukcesivno ali bez razmaka. Rezultat je neprekidni dugački završeni posao. Pomeranje materijala je ograničeno na manje stranice koje se seku, što poboljšava preciznost i praćenje.

Automatic paneling

Podržava perforirano sečenja

Perforirano sečenje se izvršava kontrolom sile sečenja umesto pomeranja noža gore/dole. Ovo je idealno za sečenja linije odvajanja koja se otcepljuju na etiketama POP znacima itd.

upports perforation cutting

upports perforation cutting

Poboljšani ARMS 5.0 za sečenje visoke preciznosti

Automatska registracija markera

Prvi registracioni marker se automatski očitava, što eliminiše potrebu da se manuelno pomera senzor blizu pozicije registracionog markera. Naredni markeri se automatski lociraju što poboljšava operativnost potrage za markerima.

Auto mark detection

Proširena površina efektivnog sečenja

Novi ARMS sistem pete generacije proširuje površinu sečenje kako bi ona uključila i spoljašnost površine obeležene markeriima. Ovo povećava efikasnost proizvodnje jer umanjuje otpad materijala.

Expanded effective cutting area

Podešavanje automatskog očitavanja

Osetljivost senzora za očitavanje markera je automatski podešava merenjem nivoa refleksije markera i pozadine samog materijala. Marker može biti očitan kada njegova boja ima razumni kontrast u odnosu na površinu. Na primer beli marker se takođe može očitati na obojenoj površini.

Auto sensitivity adjustment

Kopiranje uz ARMS

COPY taster je sada dodat na kontrolnu tablu da omogući brzi pristup pravljenju više kopija skinutih podataka. Takođe, podržava informacije o sečenju, uključujući i ARMS kontrolne komande za obradu više tabaka bez PC-a.

Copy with ARMS

Smanjeno vreme detekcije

Sekvenca skeniranja markera je promenjena kako bi se značajno skratilo vreme detekcije markera. Detetkcija markera je moguća duplo brže nego kod konvencionalnih modela.

Reduce detection time

Intuitivni rad i jednostavnost upotrebe

Sečenje je olakšano u simple modu rada

Postoje dva set up menia, Simple i Normal, koje korisnik može odabrati po želji.
U Simple modu rada odabir željenog tipa materijala takođe podešava i potrebne uslove sečenja.

Easier to cut in simple operation mode

Simple mod: Osnovni meni koji omogućuje prikazivanje jednostavnih operacija
Normal mod: Meni za podešavanje svih funkcija je prikazan.

New large LCD for easy menu settings

Novi veliki LCD ekran za jednostavno podešavanje menija.

Podešavanja CE6000 se mogu lako podesiti upotrebom velikog LCD (240 x 128 tačaka) i kontrolne table.

Easier to cut in simple operation mode
Radi po principu ikonica i može biti podešen na 10 jezika (engleski, francuski, nemački, italijanski, porugalski, španski, ruski, korejski, kineski i japanski).

Poboljšani softver dolazi uz mašinu

Graphtec Studio

Ovo je jednostavni softver za kreiranje originalnih dizajna. Slike se mogu lako kreirati uz pomoć ikonica koje se nalaze oko površine za crtanje. Posedujepoboljšane karakteristike poput auto-oblika, senki i funkcije editovanja. Takođe, može da konfiguriše uslove sečenja i druge funkcije na ploteru.

Shape

Glavne karakteristike:

  • Kreiranje dizajna uz pomoć auto-oblika, različiti tipovi linija itd.
  • Editovanje karaktera uz pomoć rotacije, ogledalo, fit-to-shape i outline-a
  • Vektorsko posterizovanje (bmp, tif, jpg, itd. formati slike)
  • Podržava povezivanje i promenu više plotera.

Podržavani OS: Windows 8/7/Vista/XP. MAC OS 10.5.8 do 10.8

U pitanju je novi softver, koji lako kreira objekte uz pomoć ikonica koje su postavljene oko površine za crtanje. Funkcije su raspoređene u 5 različitih celina poput padajućih menija, ikona, preview zona, površina za crtanje i bočnih panela.

Design application software Graphtec Studio / Graphtec Studio Pro

Glavne funkcije kreiranja dizajna

Oblik

Bilo koji oblik je moguće napraviti uz pomoć alatki za crtanje u koje spadaju Line, Rectangle, Circle/Elipse, Polygon, Curve/Art itd.
Postoji 68 dostupnih obile koji su snimljeni pod Auto-shapes alatkom za crtanje.
Oblik se može lako editovati.

Shape

Funkcija senčenja

Može lako farbati boje na objektu ilustracija a takođe može popuniti šablone.

Shaded function

Funkcija editovanja

Editovanje je moguće uz pomoć funkcija poput crop, join itd. u svakom od oblika na prekalapajućim objektima.
Modify alatka vam pruža mogućnost preoblikovanja objekata ikonama na bočnom panelu.

Editing function

Stil linija

Linija se može kreirati lako uz pomoć alatka za crtanje linija. Može postaviti konfiguraciju linije intuitivno poput style, corner, cap i color.

Tekst

Tekst se kreira i edituje vrlo sločno upotrebi word procesora. Tekst se može konfigurisati tipom, stilom, veličino itd.

Text
fonta uz pomoć Text Style opcije. Može se i postaviti na oblike, putanje uz pomoć cotrol handle opcije na text boxu.


Tekst če pratiti putanju oblika.

Podešavanje plotera

Uslovi sečenja katera se mogu nadgledati i konfigurisati iz softvera. Kateri koji su povezani na ovaj softver su prikazani na bočnom panelu. Kater koji se koristi za posao se može izabrati iz ponuđenih. Uslovi sečenja poput tipa alata, brzine, sile itd. se mogu nadgledati i podešavati uz pomoć Cutters opcije.
Uslovi sečenja se takoše mofu dodeliti boji linije uz pomoć Configure Cut Job opcije.

Plotter settings

Vektorizacija bitmapa i Offset putanja

Vektorizacija:
To je način obrade objekata, generalno bitmapa, pravljenja outline-a objekta. Bitmape se posebno moraju vektorizovati pošto kater razume jedino putanje linija i vektora, a ne bitmape koje sadrže tačke (ili ono što se naziva pixel) koje kreiraju slike ili fotografije. Ova funkcija je idealna za pretvaranje bitmap logotipa u outline (ili vektorizovane) objekte kao što je prikazanu u
primeru ispod, pošto su bitmape generalno objekti koje je potrebno vektorizovati.

Tracing bitmaps & Offset pathsTracing bitmaps & Offset paths

Offset putanja:
Kreira nove linije (putanje) u specifiranom prostoru od referentne tačke. Kreiranje Offset putanje može značajno da vam poboljša grafika.
Takođe se može koristiti za kreiranje linije sečenja za Print i Cut aplikacije. Offset je outline ili inline oblika ili objekta.

Glavne karakteristike za operacije sečenja

Poseduje raznovrsne funkcije poput kreiranja registracionih markera, kopiranje matrice, slaganje, podešavanja uklanjanja viška materijala podešavanja poslova sečenja itd. Ove funkcije povećavaju produktivnost poslova sečenja. Ovo su iste funkcije kao na Cutting Master 3.

Plug-in softver za Illustrator i CorelDRAW

Cutting Master 3

Ovaj plug-in softver šalje objekat kreiran u Illustratoru ili CorelDRAW programu ploteru, a može se koristiti i da se on kontroliše. Poseduje više funkcija poput kreiranja registracionih markera, kopiranje matrica, slaganje, podešavanja uklanjanja viška materijala, podešavanja poslova sečenja itd. Lak je za upotrebu i omogućuje vam da dobijete najbolje od vaše mašine.

Glavne karakteristike:

  • Editovanje pozicije, ekspanzije i redulcije direktno iz preview prozora.
  • Kreiranje outline-a karaktera, prepoznavanje širinu linije i preklapanje.
  • Output u layeru ili boji i ubacivanje linije za uklanjanje viška materijala (horizontalno, vertikalno)
  • Deli objekat u male deliće funkcijom slaganja.
  • Podržava konekciju i zamenu više plotera.

Podržavani OS: Windows 8/7/Vista/XP, MAC OS 10.5.8 do 10.8
Podržavani softver: Adobe Illustrator CS6/CS5/CS4, CorelDRAW X6/X5/X4

Radni proces

1. Dizajn se kreira uz pomoć verzije Adobe Illustratora ili CorelDRAW.
2. Registracioni markeri za poravnanje kontura se kreira uz pomoć funkcija Cutting Master 3 ako je neophodno.
3. Podaci se prebacuju na Cutting Master 3 uz pomoć plug-in softver ikonice na Adobe Illustratoru ili CorelDRAW-u.
4. Cutting Master 3 će se otvoriti u drugom prozoru sa prebačenim podacima.
5. Podaci sečenja se prebacuju na kater, koji započinje posao.

Plug-in software for Illustrator & CorelDRAW Cutting Master 3

Glavne funckije Cutting Master 3

Registracioni markeri

Registracioni markeri se mogu dodati na štampane objekte uz pomoć ikonice Registration Mark u Adobe Illustrator ili CorelDRAW softveru.

Reg. Marks

Reg. Marks

Kopiranje matrice

Funkcija se koristi za kreiranje više kopija jednog objekta. Objekat se kopira u specifičnoj matrici.

Matrix copyMatrix copy
Kada je objekat u paginaciji, čitanje markera, a potom sečenje svake kopije se izvršava.

Granica skidanja

Granična linija i linija skidanja se mogu dodati na objekat sečenja automatski. Lakše je uklanjanje viška materijala.

Weed boarder

Slaganje

Objekat sečenja se deli na više manjih pločica. Podeljenji objekat se može seći posebno.
Kada je objekat sečenja veći od širine materijala, objekat se može podeliti do širine materijala.

Kada je potrebno postaviti veliki objekat na podlogu, pravljenu od više panela, objekat se može podeliti na dimenzije koje odgovaraju panelu.

TilingTiling


Tiling

Tiling

Specifikacije

  CE6000-40 CE6000-60 CE6000-120 CE6000-120-AMO
CPU 32-bit CPU
Konfiguracija Digitalni servo drive
Maksimalna površina sečenja
(Garantovana površina sečenja)
375 mm x 50 m
(356 mm x 2 m)
603 mm x 50 m
(584 mm x 5 m)
1213 mm x 50 m
(1194 mm x 5 m)
Skeniranje markera Tip 1 marker: Prednji 15 mm, Zadnji 35 mm, Levi/Desni 15 mm
Tip 2 marker: Prednji 17 mm, Zadnji 37 mm, Levi/Desni 15 mm (dužina materijala do 2 m)
Broj točkića 2 rolera 2 rolera 3 rolera 4 rolera
Maksimalna brzina sečenja 600 mm/s (svi pravci) 900 mm/s (pod uglom od 45º) 1000 mm/s (pod uglom od 45º)
Maksimalno ubrzanje 21.2 m/s2 (pod uglom od 45º) 13.9 m/s2 (pod uglom od 45º)
Maksimalna sila sečenja 2.94 N (300 gf) u 31 koraku 4.41 N (450 gf) u 38 koraka 4.41 N (450 gf) u 38 koraka
Minimalna veličina karaktera Oko. 5 mm alfanumerički (varira u zavisnosti od tipa fonta i vrste materijala)
Ponavljanje Mkasimalno 0.1 mm u radu sa materijalom do 2 m dužine
Moguć broj alata 1 alat
Tip noža Supersteel
Tip materijala samolepljiva folija (vinil, fluorescentne, reflektujuće) osim reflektujuće folije visokog intenziteta, do 0.25 mm debljine
Poliester folija, do 0.25mm debljine (preciznost nije garantovana)
Perforirano sečenje Da (kontrolom sile)
Interfejs RS-232C / USB2.0 (puna brzina)
Buffer memorija 2 MB
Set komandi GP-GL / HP-GL™ emulacija (podešava se menijem ili komandom, odabir između GP-GL, HP-GL™, ili auto detekcija)
Displej Graphic tip LCD sa backlight (240 tačaka x 128 tačaka)
Sistem registracije markera Skenira marker optičkim senzorom (ARMS5.0)
Struja 100 do 120, 200 do 240 V AC (Auto switch), 50 / 60 Hz
Potrošnja struje 120 VA
Uslovi rada
(Garantovana preciznost)
10 do 35 ºC, 35 do 75 % R.H. (bez kondenzacije)
(16 do 32 ºC, 35 do 70 % R.H. (bez kondenzacije)
Spoljne dimenzije (W x D x H [mm]) 672 x 338 x 266 900 x 593 x 1046 1541 x 736 x 1250
Težina 10.5 kg 21 kg (sa postoljem) 40.5 kg (sa postoljem)
Priključeni softver Windows Driver, Graphtec Studio, Cutting Master 3, Plotter Controller
Podržavani OS Windows 8 / 7 / Vista / XP, Mac OS 10.5.8 to 10.8
Kompatibilni standardi Safety: cUL / CE mark, EMC: VCCI Class A / FCC Class A / EN55022 Class A