slajder_fc8600

Opis proizvoda

Kater sa najboljim osobinama u svojoj klasi

Serija FC8600 predstavlja katere koji pružaju najveću produktivnost uz unapređenu jednostavnosti upravljanja.

Povećana brzina rezanja

1485 mm/s je maksimalna brzina koja obezbeđuje visoku produktivnost.

Velika sila rezanja

5.88 N (600 gf) je maksimalna sila rezanja koja reže, opseca i proseca bogatu paletu materijala za različitu upotrebu. Primena je proširena do maksimuma sa osobinom da proseca i tvrde folije namenjene izradi saobraćajnih znakova.

Pouzdano dužinsko rezanje materijala

Garantovana visoka preciznost u rezanju kontura dužine do 15 m. (*1)
Sa uključenom korpom i točkićima guračima sa 3 različita podešavanja pritiska (*2) uvećana je stabilnost povlačenja materijala različite tvrdoće i debljine.

*1: Upravljanje uz Graphtec specificirane uslove i materijale.
*2: Centaralni točkići gurači imaju mogućnost podešavanja tri nivoa pritiska, dok krajnji imaju dva nivoa pritiska.

Pet različitih širina katera zadovoljava sve potrebe

Ova serija katera omogućava širinu rezanja od: 61 cm (24 in.) to 162 cm (64 in.).

20131016141858_GRAPHTEC_1


20131016141912_GRAPHTEC_3

Unapređenjem funkcionalnosti uvećana je produktivnost

Sa unapređenjem funkcionalnosti poboljšana je radna efikasnost kojom je uvećana produktivnost.

Kopiranje sa ARMS

Podržano je kopiranje podataka za rezanje zajedno sa ARMS kontrolnim komandama za izradu velikog broja kopija preuzetih podataka od strane mašine. Ovo omogućava izradu više kopija bez korišćenja PC računara, značajno unapređujući radnu efikasnost. Materijal je moguće razvrstati po širini i dužini, ako je opcija Cross Cutter odobrena. Ovo unapređenje pruža veću produktivnost i visoku preciznost Print&Cut-a.

20131016141917_GRAPHTEC_4

Ugrađen je mrežni interfejs

Standardni konektori za prenos podataka su USB 2.0 (Full Speed), RS-232C i Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX). Raznovrsnost konektora za spajanje pruža raznovrsne mogućnosti povezivanja između jednog PC računara i plotera do više umreženih PC računara i plotera. Mrežno povezivanje takođe omogućava podelu korišćenja plotera unutar mreže.

20131016141921_GRAPHTEC_5

Prosecanjem

Sečenje materijala prosecanjem omogućeno je kontrolom sile rezanja umesto vertikalnog pomeranja noža (gore-dole), uvećavajući na taj način propusnost materijala kroz kater. Perforation cutting is performed by controlling the cutting force instead of blade up/down movements, increasing throughput. Ovo omogućava prosecanje savršenih isprekidanih konturnih linija za naknadno izvlačenje nalepnica.

20131016141932_GRAPHTEC_7

Automatsko panelovanje

Automatsko panelovanje je nova mogućnost automatske podele posla rezanja u manje sekcije, poslova rezanja koji svojim dimenzijama prelaze dimenzije katera i materijala u manje sekcije za rezanje bez zazora i preklopa. Što pruža mogućnost rezabja poslova velikih dimenzija bez preklapanja šavova sekcija.   Ako na taj način limitiramo kretanje materijala na manje sekcije, poboljšavamo preciznost i produktivnost rezanja.

20131016141937_GRAPHTEC_8

Intuitivno upravljanje

Podešavanja je veoma lako podesiti na velikom 3-inčnom LCD displeju sa jasnim kretanjem kroz SETUP. On je slikovit sa ikonama i multijezičan.

20131016142044_GRAPHTEC_1

Dvostruka konfiguracija

Moguće je snimiti dve (2) korisničke konfiguracije sa osam (8) podešavanja za svakog korisnika posebno. Komanda za brzi pristup dozvoljava brzo prebacivanje između korisnika. Tako da je moguće podeliti jedan kater između više korisnika za različite poslove.

20131016142051_GRAPHTEC_2

Dva alata za sečenje i pisanje (Opcija)

Kater je moguće opremiti istovremeno sa pisaljkom i nožem, gde se po potrebi automatski uključuje ili pisaljaka ili nož

20131016142055_GRAPHTEC_3

ARMS (Napredni sistem za uočavanje registracionih oznaka) pete generacije

Unapređeni ARMS, sa poboljšanom preciznošću sečenja pri opsecanju Print&Cut aplikacija.

Automataka detekcija oznaka (NOVINA)

Prva registraciona oznaka se automatski detektuje unutar velikog prostora za pretraživanje; što uklanja potrebu za ručnim dovođenjem optičkog čitača neposredno na poziciju registracione oznake. Ostale oznake se automatski lociraju što je unapređenje operacije pronalaženja registracionih oznaka.

20131016142058_GRAPHTEC_4

Proširenje površine rezanja (NOVITET)

Sa novim ARMS 5.0 je moguće proširiti površinu za rezanje uključujući i površinu izvan registracionih oznaka. Ovaj novitet uvećava produkcijsku efikasnost uz smanjivanje otpada materijala.

20131016142103_GRAPHTEC_5

Osno poravnanje sa 4-tačke

Ovom mogućnošću je moguće uraditi kompenzaciju u bilo kom smeru X-, Y-ose uz korišćenje sofisticiranog algoritma. Sve ovo vodi ka mnogo preciznijem i sigurnijem rezanju, što omogućava veći kvalitet u izradi Print&Cut aplikacija.

20131016142107_GRAPHTEC_6

Kompenzacija segmentiranih površina

Sa osnim poravnanjem u 4-tačke svakog segmenta površine rezanja je moguće izvršiti kompenzaciju poravnanja kroz isčitavanje središnjih registracionih oznaka, što omogućava veliku preciznost u opsecanju po dimenzijama velikih Print&Cut aplikacija.

Kompenzacija višestrukih registracionih oznaka

Kada je dizajn štampan sa matrix copy funkcijom, akcija iščitavanja oznaka i kontura za sečenje ponavlja za svaku kopiju posebno. Ova funkcija značajno poboljšava produktivnost u izradi Print&Cut aplikacija.

* Ova funkcija je moguća pri korišćenju softverskih aplikacija Graphtec Studio, Cutting Master 3 ili Cutting Master 2.

20131016142114_GRAPHTEC_7

Fino automatsko podešavanje

Finoća senzora optičkog čitač se automatski podešava prilikom merenja nivoa  refleksije registracione oznake i pozadine korišćenog materijala. Oznaka će biti jasno registrovana uz pomoć utvrđenog kontrasta između nje i pozadine. Na primer i bela oznaka na kolornoj pozadini će takođe biti registrovana.

20131016142119_GRAPHTEC_8

Podrška ARMS komandama

Specijalne komande za kontrolu sistema osetljivosti u utvrđivanja registracionih oznaka su takođe podržane. Podešavanje parametra ARMS je moguće uz pomoć PC računara korišćenjem aplikativnog softvera.

 • Cutting Master2 / Cutting Master 3
 • Graphtec Studio / Plotter Controller

Unapređeni aplikativni softver

Uključena su nova unapređenja u aplikativni softver za dizajniranje kontura za rezanje  (Graphtec Studio) i u plaginove za softvere kao što si CorelDRAW i Illustrator (Cutting Master 3).

Aplikativni softver za dizajn

Graphtec Studio (NOVI SOFTVER)

Ova aplikacija je jednostavna za korišćenje kao alat za kreiranje originalnog dizajna. Slike je jednostavno napraviti uz korišćenje programskih ikonica raspoređenih oko radne površine. Ona ima unapređene mogućnosti u formiranju automatske konture uz podešavanje parametara rezanja.

20131016142215_GRAPHTEC_1
20131016142220_GRAPHTEC_2

< Glavne osobine >

Kreiranje automatske konture, uz razne varijante linija

Editovanje slika korišćenjem rotacije, inverzije, prilagođavanje granicama rezanja i modifikaciji linija.

Automatsko trejsovanje slike u vektor (BMP, TIF, JPG, …)

Podržano je povezivanje i uključivanje više katera.

< Podržani OS (*) >

Windows 8/ 7/Vista/XP, Mac OS 10.5.8 to 10.8

Plug-in softver za Illustrator i CorelDRAW

Cutting Master 3 (NOVI SOFTVER)

Ovaj plug-in softver šalje objekte za sečenje kreirane u Illustrator-u i CorelDRAW-u u kater, a takođe se koristi i za komandnu kontrolu rezanja. On poseduje bogatu paletu mogućnosti kao što su registracione oznake, matrix kopiranje, segmentiranje, spajanjem upravljanje alatom, podešavanje posla rezanja itd. Jednostavan je za korišćenje o omogućava najbolje performanse za Vaš kater.

20131016142223_GRAPHTEC_3
20131016142227_GRAPHTEC_4

< Glavne osobine >

 • Editovanje pozicije, uvećavanje i smanjivanje direktno unutar proora za pregled
 • Kreiranje linije slike, njeno prepoznavanje i preklapanje
 • Izvoz kao lejer ili kolor, umetanje linija za spajanje (vertikalno i horizontalno).
 • Segmentiranje objekata u male sekcije uz pomoć tiling funkcije.
 • Podržava povezivanje više katera i njihovo uključivanje i isključivanje.

< Podržani OS (*) >

Windows 8/ 7/Vista/XP, Mac OS 10.5.8 to 10.8

< Podržani Softver (*) >

Adobe Illustrator CS6/CS5/CS4, CorelDRAW X6/X5/X4

Kater kontrol softver

Plotter Controller

Ovaj softver može da kontroliše različita podešavanja katera FC8600 uz pomoć PC računara, unapređujući efikasnost rada i upravljanja. Ovaj kontroler se pokreće uz pomoć kater drajvera gde se opcija štampanja pokreće iz Print menija  aplikativnog softvera. On se pokreće zajedno sa softverom za dizajn, tako da je prozor za kontrolu katera otvoren za preciznu kontrolu serije zadataka između dizajna komnture i materijala za sečenje.

20131016142232_GRAPHTEC_5
20131016142236_GRAPHTEC_6

< Glavne osobine >

 • Podešavanje uslova rezanja
 • Pokretanje test rezanja
 • Podešavanje parametara ARMS i izvršavanje njegovih funkcija
 • Podešavanje rotacije objekat i njegovo usmeravanje u pravcu uvlačenja materijala
 • Pokretanje ka poziciji alata
 • Podešavanje početne tačke
 • Upravljanje sa prečicama tastature

< Podržani OS (*) >

Windows 8/7/Vista/XP

Preuzmite katalog za FC8600 (PDF)