Novi uređaj iz Graphteca, F-Mark

Novi uređaj iz Graphteca, F-Mark

Na ovogodišnjoj Grafimi na štandu Difola posetioci su mogli premijerno da se upoznaju sa novim uređajem iz Graphteca F-Mark, za automatsko ubacivanje materijala u kater, dodatak CE6000 seriji katera. Proces sečenja se izvršava iznova zamenom materijala, čime omogućava da se značajno poboljša produktivnost sečenjem velikog broja materijala istih šablona. Sledeći koraci se neprekidno ponavljaju dok se ne uradi zadati broj kopija. Radi sečenje, perforirano sečenje i prosecanje materijala. Pogodan je za naknadnu obradu štampanih materijala, kreniranih uz pomoć štampe na zahtev, u malim produkcionim serijama, za pravljanje različitih proizvoda poput nalepnica, tabaka za prenos na tekstil za specijalnu sportsku opremu i POP reklamnu namenu. Za više informacija kontaktirajte na aleksandar@difol.net i sladja@difol.net.