Novi uređaj iz Graphteca, F-Mark

Novi uređaj iz Graphteca, F-Mark

Na ovogodišnjoj Grafimi na štandu Difola posetioci su mogli premijerno da se upoznaju sa novim uređajem iz Graphteca F-Mark, za automatsko ubacivanje materijala u kater, dodatak CE6000 seriji katera. Proces sečenja se izvršava iznova zamenom materijala, čime omogućava da se značajno poboljša produktivnost sečenjem velikog broja materijala istih šablona. Sledeći koraci se neprekidno ponavljaju dok se…

Read More